Skip to content
Kezdőlap » A helyes tervezési folyamat

A helyes tervezési folyamat

Minden profi tervezés egy jól összeállított tervezési programmal kezdődik és az átadott tervekre elkészített költségtervvel zárul.

 

MIÉRT EZ A TERVEZÉS ALFÁJA & OMEGÁJA?

 

 • Mert a pontos tervezési részletek, a megrendelő kéréseinek, elvárásainak, anyagi kereteinek megismerése nélkül nem az lesz a végeredmény, ami a kiinduló cél volt. 
 • Mert ezek nélkül az elkészült tervek kivitelezői kézbe kerülésekor váratlan meglepetések derülhetnek ki: sokkoló bekerülési árak, melyeken utólag, a tervek átadása után már nem lehet javítani, csak újratervezni az egész épületet.
 • Mert minden tervezés egy komplex folyamat, mely nem csak néhány papírra vetett vonalból, épületkontúrt meghatározó elemből áll, hanem a területi adottságokat, megrendelői szokásokat, 10-20 éves távlatot figyelembe vevő információhalmaz, melynek kivonatából készülnek el a szükséges és elégséges mennyiségű tervlapok- a magyar szabványok és jogszabályok szerint, illetve a Mérnöki Kamara kötelezően betartandó díjai, elvárásrendszere szerint.

 

Mit nyújtunk a tervezés során, Amiért érdemes minket választani?

 

 • Sok éves tervezői és kivitelezői háttérrel rendelkezve tudjuk, mire kell odafigyelni az építkezések előkészítésénél és tervek megalkotásánál, hogy azok a megrendelő elképzeléseihez szabva, minőségben tudjanak felépülni. 
 • Kiemelt célunk és munkamódszerünk, hogy olyan tervek kerüljenek ki a kezeink közül, amivel a kivitelezőknek megkönnyítjük a munkáját, és amivel egyben biztosítjuk, hogy ne az építkezés helyszínén kelljen fontos építészeti döntéseket meghozni, részleteket, csomópontokat megtervezni. Ismerjük a kivitelezők általános hozzáállását, egyszerűsítési és olcsósítási megoldásait, így arra törekszünk, hogy előre kitaláljuk és összehangoljuk azokat a részeket, melyek hibák sorának adhatna táptalajt. 
 • Jó adottságokkal rendelkezünk ahhoz, hogy ráérezzük a megrendelő elképzeléseire, stílusára, hogy ezáltal testreszabottan, költségkeretet tartva tervezzük meg a munkát.

 

A Tervezés fázisai, ütemei

 

Minden eleme fontos egységet képez, nem elhagyható ha:

 • fontosak az árak, és az, hogy minél inkább pénztárcánkhoz igazított megoldás szülessen;
 • nem a kivitelezőre akarjuk bízni a döntéseket és a megoldási módokat;
 • a kivitelezés során felmerülő meglepetések számát minimalizálni szeretnénk;
 • azt és annyiért szeretnénk látni, mint amit kigondoltunk;
 • időben és pénzben is szeretnénk ütemezni;

kivéve, ha nem számít a minőség, az ár, és a részletekben rejlő „kisördögök”, amik az épület használata során majd évről- évre derülnek ki.

A tervezési ütemekre ajánlat készül, mely alapján a részleteket a megrendelés után szerződésben rögzítjük. 

FELMÉRÉS, tervezési program

 

A felméréshez tartozik

 • a megrendelői elvárások, szokások pontos megismerése egy konzultáció alkalmával, ahol a hozott vázlatok, összeszedett igények, képek, elrendezések szerint a tervezési program alapjai kerülnek lefektetésre;
 • a helyszín megismerése, és a telek kiválasztásához kapcsolódó szaktanácsadás;
 • tervezési program összeállítása, melyben az energetikai jellemzők, elektromos- és gépészeti megoldások is szerepelnek az épület méreteivel, és elrendezési paramétereivel.

Felújítás, bővítés stb. esetén a helyszíni épületfelmérés és az arról készült felmérési terv készítése.

CÉL: pontos adatokat és az elképzeléseket összegyűjteni a főbb tervezési pontok meghatározásához

VÁZLATTERVI SZAKASZ, TANULMÁNYTERV

 

A terv kidolgozásának előkészítése, megjelenés, testreszabott kontstrukció bemutatása.

 • 2-3 alaprajzi, és/vagy megjelenési változat készítése, melyből a kiválasztott elrendezés kerül tovább dolgozásra a tervezési fázisban;
 • tervezés előkészítése, szükséges szakági szakvélemények bekérése, talajmechanikai vizsgálat megrendelése;
 • épületszerkezetek, és főbb gépészeti megoldások eldöntése;
 • ellenőrző költségvetés készítése az irányadó ár megtartása érdekében;
 • konzultációk.

A tervvariánsok során a Helyi Építési Szabályzat, a helyszíni adottságok, és Magyar jogszabályok szerint készülnek el, szükség szerint egyeztetve az Építéshatóságokkal.

CÉL: a tervezési programban foglaltak megjelenítése, és a részletek letisztázása

TERVEZÉSI SZAKASZ

 

A választott elrendezési változat kidolgozása.

Ennek a szakasznak az eredménye az épület, építmény típusától függően Magyar Jogszabályok szerint egyszerű bejelentéshez, vagy építési engedélyhez elkészített tervdokumentáció. 

Egyszerű bejelentéses tervdokumentáció ugyan „kiviteli tervnek” számít, – így egy „kis bővítés” során is komplett tervdokumentációt szükséges a hatóságoknak leadni-, de valódi kiviteli tervcsomag csak részletes műszaki leírás, csomópontok, javasolt kivitelezési megoldások után fog rendelkezésre állni.

A szakági terveket, szakvéleményeket az építészeti tervekkel összehangoltan készítünk el.

Építészeti tervcsomag:

 • Alaprajz véglegesítése;
 • metszetek, homlokzatok, helyszínrajz, szükséges tervlapok elkészítése;
 • rétegrendek, anyagminőségek meghatározása;
 • csomópontok készítése;
 • településképi bejelentéshez szükséges tervanyag elkészítése;
 • energetikai számítás;
 • műszaki leírás;
 • árazatlan költségvetés készítése;
 • bontási terv és/ vagy fennmaradási tervdokumentáció készítése szükség szerint.

 

Szakági tervcsomag részei:

 • statikai terv és/vagy műszaki leírás készítése;
 • gépészeti terv és/ vagy műszaki leírás készítése: víz-csatorna, szellőzés, hűtés-fűtés;
 • elektromos terv és/vagy műszaki leírás készítése: világítás, elosztó, villámvédelem;

 

 • gyengeáramú terv készítése: kamera, riasztórendszer, informatikai hálózat;
 • tűzvédelem, spinklerhálózat terve;
 • veszélyes anyagok ártalmatlanítási terve;

 

 • belsőépítészeti terv;
 • kertépítési terv;

 

 • faldiagnosztikai szakvélemény;
 • épülettörténeti dokumentáció;
 • faanyagvédelmi szakvélemény;

 

 • építési telken kívüli közmű, vagy közút csatlakozás terve;
 • gyártmánytervek;
 • és/ vagy egyéb szakvélemények szükség szerint.

 

Egyszerű bejelentéssel készülő lakóház, bővítés, stb. során a kötelező szakági elemek: statikai-, gépészeti-, elektromos műszaki leírás. 

Teleki pályázat, örökségvédelmi, műemlékvédelmi épület esetén az épületre vonatkozó faldiagnosztikai-, épülettörténeti-, faanyagvédelmi szakvéleménye, tervdokumentációja is szükséges.

 

Külön árajánlat tárgyát képezi jogszabály szerint:

 • az árazott költségvetési kiírás- melyet mi minden esetben javaslunk elkészíteni már a tervezés során; 
 • a tervezői művezetés díja- melyet az új törvényjavaslat szerint várhatóan kötelező lesz;
 • kivitelezői árajánlatok értékelése;
 • műszaki ellenőri feladatok;
 • ütemterv készítése;
 • talajmechanikai szakvélemény elkészítése.

 

CÉL: kivitelezéshez szükséges minden fontos információ és részlet meghatározása, a megrendelő elvárásai és költségkerete szerint.

Tervezői díjazás

A kitűzött cél, a tervezési program és pénzügyi keretek szerint összeállított tervdokumentáció minőségi megvalósításának irányadó díjszabása, mely figyelembe veszi a Magyar Építészkamara díjtételi irányszámait. 

Az adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek!

 

Lakóépület tervezése egyszerű bejelentéssel, minimum tervcsomaggal:

100m2 esetén

 • kivitelezési bekerülési ár 2,5% m2 szerint (jelenleg kb. 550.00-850.000,- Ft+ áfa/m2 áron)
 • átlag 700.000,- Ft * 100m2= 70 M Ft + áfa (magánszemélyeknél ez lehet 5% is generálkivitelezés esetén)
 • tervezési díj (egyszerű bejelentési terv): 70 M *0,025= 1,75 M Ft + áfa 
 • árazott költségterv: bekerülési érték kb. 0,25% -a : 70*0,0025= 175.000,- Ft (+ Áfa)
 • szakági műszaki leírások: 120.000-150.000,- Ft + áfa/db-tól
 • szakági tervek típustól függően: min. 1500-7000 Ft/m2 + áfa (a terv tartalmától függően). 

 

Külön kell venni az egyes munkarészeket, így a statikánál, gépészetnél 2-3 fázisból is állhat a terv!

 

Konzultáció, helyszíni kiszállás:

 • 30.000Ft/ óra + 200Ft/ km oda-vissza úttal számolandó